ราศีเมษ ราศีกันย์ ราศีตุลย์ ราศีกรกฎ 4 ราศีนี้จะหมดเวรก ร ร มจากคนไม่ดี มีโชคได้ลาภลอย

0
63
ราศีเมษ ราศีกันย์ ราศีตุลย์ ราศีกรกฎ 4 ราศีนี้จะหมดเวรก ร ร มจากคนไม่ดี มีโชคได้ลาภลอย
อาจารย์ออย เผย  ด วง 4 ราศีชีวิตจะหมดเวรหมดก ร ร มจากคนไม่ดี มีโอกาสได้ลาภลอย แต่ควรหมั่นทำบุญให้เจ้าก ร ร มนายเวร
ในช่วงนี้ ด วงชะตาแต่ละราศีมีการเปลี่ยนแปลง โดยอาจเปลี่ยนแปลงทั้งในทางที่ดีและเปลี่ยนแปลงในทางที่ต้องระมัด ร  ะวั ง
อาจารย์ออย เผยในเพจ  ด วง 12 ราศี ถึงชะตาราศีที่จะหมดเวรหมดก ร ร มจากคนไม่ดี มีโอกาสได้ลาภลอยจากคนอื่น แต่ควรหมั่นทำบุญให้เจ้าก ร ร มนายเวร
สำหรับ 4 ราศี ประกอบด้วย ราศีเมษ ราศีกันย์ ราศีตุลย์ ราศีกรกฎ โดยทั้ง 4 ราศีถึงชะตาราศีที่จะหมดเวรหมดก ร ร มจากคนไม่ดี มีโอกาสได้ลาภลอยจากคนอื่น แต่ควรหมั่นทำบุญให้เจ้าก ร ร มนายเวร เพื่อปลดทุกข์และบาปก ร ร มที่มีต่อกันในอดีต และเมื่อมีโอกาสได้ลาภลอยแล้วก็ควรเลือกการ เ สี่ ย ง  ด วงที่ดีด้วย เลือก เ สี่ ย ง  ด วงที่เหมาะสมกับฐานะหรือกำลังตนเองตอนนั้นจะมีโอกาสได้เงินคืนมาเป็นจำนวนมาก
ที่มา:sanook