๔ วันเกิ ด จะมีโ ช ค กลางเดือน

0
143

เป็นเพียงความเชื่อส่วนบุคคลเท่านั้นนะ สำหรับคำทำนา ยดีๆที่เราไม่พล าด เอามาฝา กกันค่า ซึ่งเป็นคำทำ น าย 4 วันเกิ ด จะมีโช คกลางเดือนจะมีรา ศีไหนบ้างไปดูกันเลย


วันอังคาร

วันพุธ

วันศุกร์

วันเสาร์

4 รา ศีสำหรับวันเกิดนี้

ยังไงก็ขอให้คำทำ น ายแม่ นและสมหวั งด้ วยนะคะ